Vanaf nu heeft de website van ons Stadsdorp een nieuwe rubriek: Vraag en Aanbod. Heb je iets over waar een buurtgenoot wat aan kan hebben, bijvoorbeeld een prachtig boek over de Jordaan of balkonplantjes? Of misschien zoek je zelf iets?

Mail je aanbod of vraag naar stadsdorpnoordjordaan@gmail.com