Voor Amsterdammers die het groen in hun eigen omgeving willen verbeteren of die ideeën hebben om extra te vergroenen, bestaan verschillende subsidies. Tot 2018 is hiervoor in totaal vier miljoen euro beschikbaar. Bewoners of ondernemers die hun huis of hun buurt willen vergroenen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie is wel dat u zelf ook geld investeert in het project.
www.amsterdam.nl/groensubsidie of telefonisch: 14 020